Driver (edaspidi Driver)  rakenduse kasutustingimused

Driver on veebis toimiv taksosõidu tellimise rakendus, mis edastab taksotellimise soove Driver süsteemiga liitunud taksosõiduteenuse pakkujatele. Driver rakenduse õiguste omajaks on Multi Brains LLC  ning teenuse pakkujaks on Eesti Vabariigis asutatud äriühing Tulika Premium OÜ (registrikood 10459113).

  1. Driver rakenduse kasutamine

1.1 Driver rakenduse kasutamiseks peab installeerima tarkvara ning registreerima kasutajakonto. Driver rakenduse installeerimisel seostakse Driver teenuse kasutaja mobiiltelefoni number kasutajakontoga ning lisatakse andmebaasi.

1.2 Driver rakendust kasutades saab kasutaja valida, kas soovib tasuda taksosõidu eest taksojuhile autos  või siis kasutada Driver rakenduse vahnedusel krediitkaardi makset.

2 Driver krediitkaardimakse tingimused

2.1 Driver rakenduse kasutaja saab tasuda taksosõidu eest krediitkaardimaksega, mille jaoks peab eelnevalt aktiveerima rakenduses krediitkaardi andmed.

2.2 Krediitkaardimakset tehes on tasu saajaks juht kes teenust osutas Driver vaid vahendab makseid.

2.3 Krediitkaardi- või mobiilimakset tehes lisandub teenusetasu iga taksosõidu tellimuse kohta. Nimetatud teenustasu sisaldab maksete vahendustasusid, sh Visa / MasterCard teenustasusid. Teenustasu suurus on kuvatud mobiilirakenduses. Juhul kui mobiilimakse vahendaja kehtestab maksetehingu teenuse kasutamise tasu, mille peavad tasuma taksoteenuse tellijad eraldi, siis ei sisaldu nimetatud tasud Driver krediitkaardi- ja mobiilimakset tasus.

2.4 Krediitkaardimaksete vahendamine Driver rakenduses toimub läbi TEENUSEPAKUJA NIMI    ning juhindub järgmistest https://www.bxxx.xxx TEENUSAPAKUJA TINGIMUSED

2.5 Driver vastutab krediitkaardimaksete toimimise eest ning pakub kaardiomanikule tuge probleemide lahendamisel. Samuti toimub krediitkaardimaksete vaidluste lahendamine Driver vahendusel. Driver krediitkaardi- või mobiilimaksete tugiteenuse kontakt on: tulika@driverx.ee. E-kirjaga laekunud pöördumisele vastatakse kahe  tööpäeva jooksul. Driver lahendab kõik krediitkaardimaksetega  seotud kaebused ja avaldused kahe tööpäeva jooksul.

2.7 Driver käitub krediitkaardimakset pakkudes taksoteenuse pakkujate majandusagendina vahendades Driver rakenduses tehtavaid makseid. Taksoteenuse kasutaja kohustus taksoteenuse pakkuja ees loetakse täidetud hetkest, kui toimub maksekäsundi andmine raha maksmiseks Driver pangakontole. Driver ei ole taksoteenuse tellija maksekäsundi täitja.

  1. Takso tellimine ja loobumine

3.1 Juhul kui Driver rakenduse kasutaja tellib takso ning taksojuht on kinnitanud teenuse vastuvõtmise, siis loetakse seda takso tellimiseks.

3.2 Tellitud takso kasutamisest loobumiseks loetakse olukorda, kus taksojuht on teavitanud tellimuse vastuvõtmisest ning Driver rakenduse kasutaja loobub peale vastava teate saamist taksosõidu teenusest.

3.3 Tellitud takso kasutamisest loobumiseks loetakse samuti olukorda, kus Driver rakenduse kasutaja või inimesed, kelle jaoks taksosõit telliti, ei ilmu taksosse 5 minuti jooksul alates ajast, millal taksojuht teavitas takso saabumisest sihtkohta.

3.4 Taksosõidust loobumisel peab Driver rakenduse kasutaja tasuma ettetellimistasuna  Tellitud takso miinimu arve vastavalt sell hetkel kehtinud hinnakirjale .

3.5 Meil on õigus tühistada rakenduse kasutamise õigus juhul kui kasutaja on loobunud ööpäevas kolmel järjestikusel korral tellitud takso kasutamisest. Sellisel juhul teavitab rakendus kasutajat tühistamise kordadest ning peale kolmandat loobumist tühistab Driver kasutuse õiguse. Driver kasutamise õiguse võib tühistada kuni kuueks kuuks. Seejärel saab kasutaja aktiveerida uuesti oma kasutajakonto.

  1. Driver rakenduse kasutamise tingimused

4.1 Driver on mobiilirakendus, mis võimaldab soovijatel leida sobiv taksosõiduteenuse pakkuja kasutades geograafilise asukoha andmeid.

4.2 Driver rakenduse on taksosõiduteenuse tellijale tasuta. Juhul kui tarkvaras on puudused, siis me kõrvaldame need esimesel võimalusel, kuid palun arvestage, et rakenduses võib mõnikord esineda tehnilisi tõrkeid ning me ei saa garanteerida, et rakendus töötab alati, igavesti ja laitmatult. Samuti ei vastuta me kahjude eest, mis tekib seoses sellega, et Driver rakendus ei tööta või ei ole seda võimalik soovitud viisil kasutada.

4.3 Kuna Driver rakendus on kommunikatsioonivahend taksosõidu tellija ja taksosõiduteenuse pakkuja vahel, siis sellest tulenevalt ei saa Driver mõjutada ega vastutada teenuse kvaliteedi ja puuduste eest. Seetõttu ei saa me tagada seda, et Driver kaudu toimunud taksosõit toimub alati korrektselt ja puudusteta.

4.4 Driver rakenduse tellimustele ei kohaldata tarbija taganemisõigust.

  1. Driver kontot registreerides nõustute järgmiste tingimustega:

5.1 Driver-l on õigus lisada rakenduse kasutaja isikuandmed andmebaasi ning edastada isikuandmeid taksosõiduteenuse pakkujatele vastavalt privaatsustingimustele.

5.2 Driver-l on õigus muuta ühepoolselt kasutustingimusi ning privaatsuspoliitikat ning loovutada andmebaasi kolmandatele isikutele. Kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika muudatustest teavitame kasutajaid e-kirja teel.

5.3 Driver võib võõrandada isikuandmeid sisaldava andmebaasi kolmandatele isikutele, ilma et peaks sellest rakenduse kasutajaid eelnevalt teavitama. Ettevõtte või andmebaasi võõrandamise korral lähevad üle ka käesoleva litsentsilepingu õigused ja tingimused.

5.4 Driver võib edastada isiku- ja pangaandmeid krediitkaardimaksete vahendajatele.

  1. Driver rakenduse kasutamise hea tava

6.1 Kuna Driver ei ole taksoveo pakkuja ega vahendaja, siis me ei saa mõjutada taksoteenuse kvaliteeti. Taksosõidu puuduste ja kvaliteediga seonduvad probleemid tuleb lahendada vastavalt taksoveo pakkuja või taksoveo üle järelevalvet teostava ameti reeglitele.

6.2 Driver soovib kaasa aidata sellele, et taksosõidu kvaliteet paraneks. Seetõttu palume täita Driver rakenduses tagasiside vorm. Selle kaudu saame me teha taksosõidu pakkujatele ettepanekuid teenuse kvaliteedi parandamiseks.

6.3 Me ootame Driver rakenduse kasutajalt, et nad kasutavad rakendust heatahtlikult ning on taksojuhtide suhtes viisakad.

6.4 Driver annab endast parima, et Driver rakendust kasutaksid ausad, oma ametist ja klientidest lugu pidavad taksojuhid. Samas ei saa me kuidagi tagada seda, et Driver rakenduse vahendusel leitud taksojuht osutuks alati kõigile neile tunnustele vastavaks. Juhul kui saate ebameeldiva taksosõidu osaliseks, siis teavitage sellest taksoveoteenuse pakkujat või järelevalveasutust ja  meid meili aadressil tulika@driverx.ee .